Skip to content
Home » Kutsestandardid arvamusküsitlusel

Kutsestandardid arvamusküsitlusel

Ootame arvamusi projektijuhi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud nooremprojektijuht, tase 5, projektijuht, tase 6 ja vanemprojektijuht, tase 7 …

Ootame arvamusi massööri ja massaažiterapeudi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud massöör, tase 5 ja massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardite kavandid,  millel…

Ootame arvamusi isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavandile

Valminud on 4. taseme isolatsiooniplekksepa kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 28. s…

Ootame arvamusi ämmaemanda kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 6. ja 7. taseme ämmaemanda kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisi…

Ootame arvamusi baarmeni kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 4. taseme baarmeni ja 5. taseme vanembaarmeni kutsestandardite kavandid, &nbsp…

Ootame arvamusi kinnisvaramaakleri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud kinnisvaramaakler, tase 5 ja kinnisvara vanemmaakler, tase 6 kutsestandardite …

Kutsestandardid arvamusküsitlusel arhiiv

Ootame arvamusi raudtee sillameistri kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi kultuurikorraldaja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi müüja kutsegrupi kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi IT-turvaspetsialist kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi vetelpäästja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi spaateenindaja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi kosmeetiku kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi küünetehniku kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi noorem-tarkvaraarendaja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi vedurijuhiabi ning vagunijärelevaataja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi sotsiaalpedagoogi kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi eripedagoogi kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi elektriinseneride kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi bioanalüütiku kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi telekommunikatsiooni tehnik kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi abivahendispetsialisti kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi loomakasvataja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi mehaanikainseneri kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi elektroonikaseadmete koostaja ja tehniku kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi hanke- ja ostujuhti kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi arboristi ja puittaimede spetsialisti kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi raudtee defektoskoopia operaatori kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi tisleri kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi aedniku kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi tegevusterapeudi kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi etendusasutuse helindaja ja helimeistri kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi helindaja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi metsamajanduse spetsialisti ja taksaatori kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi dekoraator-butafoori kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi viipekeeletõlgi kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi liikuvusinseneri kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi pehme mööbli valmistaja ja CNC puidupingioperaatori kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi raudtee keevitaja ja teemehaanik kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi loomamassööri kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi taimekasvataja ja taimekasvatustootja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi maamõõdutehniku, geodeedi ja geodeesiainseneri kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi roboti operaatori ja robotitehniku kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi turvasüsteemide tehniku, vastutava spetsialisti ja projekteerija kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi noorsootöötaja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi raamatukoguhoidja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi maastikuehitaja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi plastitöötluse seadistaja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi raudteeinseneride kutsestandardite kavanditelele
Ootame arvamusi päästja ja päästemeeskonna juhi kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi karjäärispetsialisti kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi arhiivikorrastaja ja arhivaari kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi keraamiku kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi puidupingioperaatori 3. taseme kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi toiduainetöötleja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi korteriühistu juhi kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi spooni- ja vineeritootja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi puurija ja puurmeistri kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi kinnisvarahalduri kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi maakorraldaja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi koka kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi raamatupidaja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi puhastusteenindajate uuendatud kutsestandarditele
Ootame arvamusi sisetööde elektriku kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi logistikavaldkonna uuendatud kutsestandarditele
Ootame arvamusi meisterjuuksuri kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi bürootöötaja, sekretäri ja juhiabi kutsestandardi kavanditele
Ootame arvamusi floristi uuendatud kutsestandardite kavandile
Ootame arvamusi võlanõustaja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi õmbleja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi laotöötajate kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi saematerjalide tootja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi väikeettevõtja ja ärikorraldaja kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi katuseehitajate kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi lukkseppade kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi ehitusviimistlejate kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi teedeehitaja kutsestandardi kavandile
Ootame arvamusi konstruktsiooniehitajate kutsestandardite kavanditele
Ootame arvamusi kõrgepinge elektriku kutsestandardi kavandile
Arvamusküsitlus hambaraviassistendi kutsestandardi kavandile
Arvamusküsitlus rätsepa kutsestandardite kavanditele
Arvamusküsitlus turismiettevõtte ning hotelliteeninduse spetsialisti kutsestandardite kavanditele
Arvamusküsitlus mootorsõidukitehniku kutsestandardite kavanditele
Külmamehaanika kutsestandardite arvamusküsitlus
Arvamusküsitlus puidutöötleja kutsestandardi kavandile
Arvamusküsitlus jaotusvõrgu elektriku kutsestandardite kavanditele
Kutsekoda kuulutab välja kliinilise sekretäri kutsestandardi arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja turvatehnika valdkonna kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja tööjuhi kutsestandardi arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja turvasüsteemide tehniku ja turvasüsteemide vastutava spetsialisti kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja hanke- ja otsuspetsialisti ja metsuri kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja puittoodete tehnoloog-konstruktori ja juuksuri kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja müügiesindaja kutsestandardi arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja metallilõikepinkide operaatori kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja biomeditsiinitehnikainseneride kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja õigusassistendi kutsestandardi arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja elektroonika- ja süsteemiinseneri kutsestandardi arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja loovterapeudi kutsestandardi arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja IKT vanemspetsialisti, IKT inseneri, tarkvaraarendaja, tarkvaraarenduse inseneri ja IT-süsteemide nooremspetsialisti kutsestandardite arvamusküsitlused
Kutsekoda kuulutab välja abipagari, pagari, vanempagari, kondiitri ja vanemkondiitri kutsestandardite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja mehhatroonik, tase 4 ja mehhatroonik-tehnik, tase 5 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja puitmajaehitaja, tase 3, puitmajaehitaja, tase 4 ja puitmajaehitaja, tase 5 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja jaotusvõrgu elektrik, tase 4 ja jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse
Kutsekoda kuulutab välja puittoodete konstruktor-tehnoloog, tase 5 kutsestandardi kavandi arvamusküsitluse
Top
Skip to content