Skip to content
Home » Oskuste register

Oskuste register

Eesti oskuste register on oskuste süstematiseerimise töövahend. 

Registri saad alla laadida SIIT >

See on kokku pandud selleks, et kõik oskuste andmeid kasutavad osapooled saaksid seda kasutada endale vajalike eesmärkide elluviimiseks. Ühtne oskuste register võimaldab:

  • oskustega seotud andmete vahetust eri osapoolte vahel ja
  • samade andmete korduvkasutust erinevates infosüsteemides.

Oskuste registri kontseptsioon on tööturukeskne, mis tähendab, et see süstematiseerib tänapäeva tööturul vajaminevaid oskusi. Eesti oskuste registri näol on tegemist ESCO Euroopa oskuste klassifikaatori edasiarendusega.

Oskuste register koosneb neljast tasandist.

Kõik oskused on registris kirjeldatud teatud üldistusastmega, et kogu oskuste väli võimalikult optimaalselt ära katta ning samas arvestada ka registri potentsiaalsete kasutuseesmärkidega tulevikus.

Tegu on pilootversiooniga. Ootame klassifikaatorile tagasisidet, et sellest saaks väärtuslik osa 2024. aastal avaldatavast oskuste kirjeldamise infosüsteemist.

ESCO oskuste hierarhiat täiustatakse pidevalt. Olete teretulnud andma meie kontaktlehel tagasisidet oskuste ja oskuste rühmade kvaliteedi kohta. Eesti oskuste registrit võib vabalt levitada ja kasutada seni, kuni on välja toodud, et registri haldaja on SA Kutsekoda ning muudatustest teavitatud.

Eesti oskuste klassifikaator põhineb osaliselt Euroopa oskuste klassifikaatori (ESCO) elementidel.

ESCO veebilehekülge haldab Euroopa komisjon, lehekülge on kasutatud litsentsi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ alusel.

Skip to content