Sihtasutus Kutsekoda

Sihtasutus Kutsekoda

Kutsekoda on erapooletu koostööplatvorm, kes selgitab välja, milliseid oskusi ja ameteid on vaja praegu ja tulevikus. Töötame iga päev selle nimel, et tööturu tulevikuvajadused jõuaksid õppesse ning tooksid kaasa tegelikke muutusi. OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud ning kutsestandardid aitavad inimestel teha tarku karjäärivalikuid, kutsetunnistused valida oskajaid meistreid. Meie uuringud aitavad kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.