Juhendid ja käsiraamatud

 

Juhend kutse andmise kajastamiseks kutse andja veebilehel:

Kutse andja koduleheküljel peab olema leitav vähemalt järgmine info:
 
  1. Taotletavad kutsed ja kutsestandardid
  2. Kutse taotlemise eeltingimused vastavalt kutsestandardile ja/või kutse andmise korrale
  3. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
  4. Kutse taotlemise avaldus jm vajalikud vormid
  5. Kutse taotlemise voorude ja kutseeksamite ajad ning dokumentide esitamise tähtajad
  6. Kutse taotlemise tasu
  7. Kutse andmise kord
  8. Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalid (näiteks hindamisstandard, eksami näidisülesanded)
  9. Kutsekomisjoni koosseis
  10. Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks
 
Kõige lihtsam on infot ajakohasena hoida kasutades linke:
1.       Kutsekoja kodulehe põhiaadress: https://www.kutsekoda.ee
2.       Kutsesüsteemi tutvustus: https://www.kutsekoda.ee/kutsesusteem/
3.       Kutseregister: https://www.kutseregister.ee
 
     1) Kutsestandardid
     2) Kutse andmise kord