Skip to content
Home » Ekspert, astu pardale!

Ekspert, astu pardale!

Kutsekoda koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on ESF projekti raames loomas oskuste kirjeldamise, prognoosimise ja tunnustamise terviksüsteemi, mille juurde kuuluvad teenus- ja analüüsikeskkonnad. Oskuste süsteemi digilahendustest saab tööriist nii töö- ja õpivalikute tegijatele kui ka tööandjatele, koolitajatele, õppekavakoostajatele ning õpi- ja karjääriteede toetajatele.

Kutsume eksperte oma mõtteid ja kogemusi jagama neljal teemal: oskuste register, oskuste süsteemi digiarendused, oskuste hindamine ning kutsesüsteemi reform. Oma valiku(d) saad teha allpool registreerimivormis.

Kõigist arutatavatest teemadest ja järeldustest saab teada igas kvartalis saadetavas ekspertide infokirjas.

Tere tulemast pardale!


Skip to content