Skip to content
Home » Välja kuulutatud avalikud kutse andja konkursid

Välja kuulutatud avalikud kutse andja konkursid

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks keemiaprotsesside operaatori kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks keemiaprotsesside operaatori kutset…

Konkurss kutse andja leidmiseks keemiaprotsesside operaatori kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva org…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks elektroonikaseadmete koostaja ja tehniku kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks elektroonikaseadmete koostaja ja te…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed) kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks metsanduse kutseala (v.a. arboristi…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks arboristi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks arboristi kutsetele. Konkursil osal…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks pehme mööbli valmistaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks pehme mööbli valmistaja kutsetele. …

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks korstnapühkija kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks korstnapühkija kutsetele. Konkursil…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele. Konkursi…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks ehitiste energiatõhususe kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks ehitiste energiatõhususe kutseala k…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT-turvaspetsialisti kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks IT-turvaspetsialisti kutsetele. Kon…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puhkpilliorkestri juhi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks puhkpilliorkestri juhi kutsetele. K…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks raudteetranspordi kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks raudteetranspordi kutseala kutsetel…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks logistika kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks logistika kutseala kutsetele. Konku…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks sõidukite hoolduse ja remondi kutse…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks põllu- ja maamajandusliku nõustamise kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks põllu- ja maamajandusliku nõustamis…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kalanduse kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kalanduse kutseala kutsetele. Konku…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks massööri kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks massööri kutsetele. Konkursil osale…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks psühholoogi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks psühholoogi kutsetele. Konkursil os…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks logopeedi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks logopeedi kutsetele. Konkursil osal…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks metalli töötlemise ja metalltoodete tootmise kutseala kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks metalli töötlemise ja metalltoodete…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mehaanikainseneri kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks mehaanikainseneri kutsetele. Konkur…

Avalikud konkursid arhiiv

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks külmatehnika kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks keemiaprotsesside operaatori kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks elektriinseneri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks giidi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks viipekeeletõlgi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kaubanduse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks õpetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puidutöötleja ja puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks raamatupidamise kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks bürooassistendi, sekretäri, õigusassistendi ja juhiabi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks raamatukoguhoidja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks plastitöötluse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks keeletoimetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puhastusteenindaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kahjuritõrjuja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvara korrashoiu kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks teedeehituse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks ehitusjuhi, tööjuhi ja ehituse oskustööliste kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks karjäärispetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks turvateenistuse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks justiits- ja kohtuteenistuse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja  projekteerimise kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks tervishoiusekretäri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks meditsiinilabori spetsialisti kutsele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks tegevusteraapia kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks füsioteraapia kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT- süsteemide ja -teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialisti kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks sisearhitekti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvaramaakleri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvara hindaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks arhitekti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks veekäitlusoperaatori kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mesinduse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kosmeetiku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks juuksuri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks perelepitaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks võlanõustaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks maastikuarhitekti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mäeinseneri ja -tehniku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks võlanõustaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kutseõpetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks täiskasvanute koolitaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks piirivalveteenistuse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästjate) kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks vetelpäästja kutsetele
Konkurss puurija kutse andja leidmiseks on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT- süsteemide ja -teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks IT-süsteemide ja teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks noorsootöötaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks maastikuehitaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks aedniku ja floristi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT-süsteemide ja -teenuste ning tarkvaraarenduse kutseala 3.-5. EKR taseme kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks muusikaterapeut, tase 6 kutsele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks elektriku ja automaatiku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mööbli tootmise ja puidutöötlemise kutsealade kutsetele (v.a spooni- ja vineeritootja kutsed)
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mootorsõidukijuhi õpetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kultuurikorraldaja kutsetele
Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks puurija kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks puurija kutsetele on luhtunud
Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks korrakaitseametniku kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks korrakaitseametniku kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks pagari ja kondiitri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puurija kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks korrakaitseametniku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks toitlustus- ja majutusteeninduse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks tööstusautomaatikainseneri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks rõivatootmise kutseala kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks õmbleja kutsetele on luhtunud
Konkurss kutse andja leidmiseks rätsepa kutsetele on luhtunud
Konkurss kutse andja leidmiseks telekommunikatsiooni tehniku kutsetele on luhtunud
Konkurss kutse andja leidmiseks arhitektuuripärandi spetsialisti kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks õmbleja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mäetöölise kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks lõhkaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks pottsepa kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks geomaatika kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks küünetehniku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks teabehalduse korraldaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks personalitöö kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks spordi kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks arhitektuuripärandi spetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks telekommunikatsiooni tehniku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks rätsepa kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks telekommunikatsiooni tehniku kutsetele on luhtunud
Konkurss kutse andja leidmiseks arhitektuuripärandi spetsialisti kutsetele on luhtunud
Konkurss kutse andja leidmiseks fotograafi kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks biomeditsiinitehnikainseneri kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks biomeditsiinitehnikainseneri kutsetele on luhtunud
Konkurss kutse andja leidmiseks rätsepa kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks biomeditsiinitehnikainseneri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks rätsepa kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks autoinseneri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks loovterapeudi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks telekommunikatsiooni tehniku kutsetele
Top
Skip to content