Skip to content
Home » Välja kuulutatud avalikud kutse andja konkursid

Välja kuulutatud avalikud kutse andja konkursid

Konkurss kutse andja leidmiseks trükitööstuse kutseala kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva org…

Konkurss kutse andja leidmiseks pürotehniku kutsetele on luhtunud

Vastavalt Kutseseaduse § 11 lõikele 2 ja Haridus- ja Teadusministri määrusele nr 64 Kutset andva org…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks raseduskriisi nõustaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks raseduskriisi nõustaja kutsetele. K…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks ämmaemanda kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks ämmaemanda kutsetele. Konkursil osa…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks reisikonsultandi ja turismikorraldaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks reisikonsultandi ja turismikorralda…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks toidutöötleja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks toidutöötleja kutsetele. Konkursil …

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks pereterapeudi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks pereterapeudi kutsetele. Konkursil …

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kaplani ja hingehoidja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kaplani ja hingehoidja kutsetele. K…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks projektijuhi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks projektijuhi kutsetele. Konkursil o…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks sotsiaalpedagoogi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks sotsiaalpedagoogi kutsetele. Konkur…

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks eripedagoogi kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks eripedagoogi kutsetele. Konkursil o…

Avalikud konkursid arhiiv

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks trükitööstuse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks konservaatori kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks käsitöö kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks koorijuhi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks pürotehniku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks soojusenergeetikainseneri kutsetele
UUS: avalik konkurss kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele on luhtunud
Konkurss kutse andja leidmiseks ehitiste energiatõhususe kutseala kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT-turvaspetsialisti kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks IT-turvaspetsialisti kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks keemiaprotsesside operaatori kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks keemiaprotsesside operaatori kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks elektroonikaseadmete koostaja ja tehniku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed) kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks arboristi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks pehme mööbli valmistaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks korstnapühkija kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puitmajaehitaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks ehitiste energiatõhususe kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT-turvaspetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks külmatehnika kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks keemiaprotsesside operaatori kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks elektriinseneri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puhkpilliorkestri juhi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks giidi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks viipekeeletõlgi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kaubanduse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks raudteetranspordi kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks logistika kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks põllu- ja maamajandusliku nõustamise kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kalanduse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks massööri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks psühholoogi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks logopeedi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks õpetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks metalli töötlemise ja metalltoodete tootmise kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mehaanikainseneri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puidutöötleja ja puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks raamatupidamise kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks bürooassistendi, sekretäri, õigusassistendi ja juhiabi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks raamatukoguhoidja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks plastitöötluse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks keeletoimetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks puhastusteenindaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kahjuritõrjuja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvara korrashoiu kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks teedeehituse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks ehitusjuhi, tööjuhi ja ehituse oskustööliste kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks karjäärispetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks turvateenistuse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks justiits- ja kohtuteenistuse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja  projekteerimise kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks tervishoiusekretäri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks meditsiinilabori spetsialisti kutsele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks tegevusteraapia kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks füsioteraapia kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT- süsteemide ja -teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialisti kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks sisearhitekti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvaramaakleri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kinnisvara hindaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks arhitekti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks veekäitlusoperaatori kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mesinduse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kosmeetiku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks juuksuri kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks abivahendi spetsialisti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks perelepitaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks võlanõustaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks maastikuarhitekti kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mäeinseneri ja -tehniku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks võlanõustaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kutseõpetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks täiskasvanute koolitaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks piirivalveteenistuse kutseala kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästjate) kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks vetelpäästja kutsetele
Konkurss puurija kutse andja leidmiseks on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT- süsteemide ja -teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks IT-süsteemide ja teenuste ning tarkvaraarenduse kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks noorsootöötaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks maastikuehitaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks aedniku ja floristi kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks IT-süsteemide ja -teenuste ning tarkvaraarenduse kutseala 3.-5. EKR taseme kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks muusikaterapeut, tase 6 kutsele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks elektriku ja automaatiku kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mööbli tootmise ja puidutöötlemise kutsealade kutsetele (v.a spooni- ja vineeritootja kutsed)
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks mootorsõidukijuhi õpetaja kutsetele
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks kultuurikorraldaja kutsetele
Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks puurija kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks puurija kutsetele on luhtunud
Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks korrakaitseametniku kutsetele
Konkurss kutse andja leidmiseks korrakaitseametniku kutsetele on luhtunud
Avalik konkurss kutse andja leidmiseks pagari ja kondiitri kutsetele
Skip to content