Skip to content
Home » Dokumendipõhjad ja vormid

Dokumendipõhjad ja vormid

Dokumendipõhjad ja näidised kutse andjale

Kutse andmise korra ja kalkulatsioonide vormid

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamitega seotud kulude katmise vormid

Soovituslikud dokumendinäidised ja juhised kutse andjale

Õppeasutuste kutse andja õiguse saamise taotluste vormid

Kutsestandardi koostamise ja muutmise taotlemise vormid

  • Kutsestandardi koostamise ettepanek – täitke juhul, kui teil on soovitud kutsestandardile olemas selge rakenduskava ja juurde lisada valdkondlik küsitlus või uuring ning tööandjate eesmärgipärane toetus kutse välja töötamise vajalikkuse kohta.
  • Kutsestandardi muutmise ettepaneku vorm – täitke juhul, kui teil ja arvestataval huvirühmal on konkreetseid ettepanekuid kehtiva kutsestandardi muutmiseks.

Kutsestandardi koostamise juhend ja vorm

Kutsenõukogu liikme nimetamise või muutmise avalduse vorm ning kodukord

Skip to content