Skip to content
Home » Reguleeritud kutsed

Reguleeritud kutsed


Ametid, millel ei saa ilma kutsetunnistuseta töötada:
reguleeritud kutsed (seisuga 22.02.2024)
Ametid või spetsiifilised tööülesanded, mille puhul kutsetunnistus on kohustuslik vaid teatud tingimustel:
osaliselt reguleeritud kutsed (seisuga 19.03.2021)

Kuna esitatud andmed muutuvad ajas, tuleb seda teavet pidevalt täiendada. Kui märkate tabelis infot, mis ei vasta tegelikkusele, palun andke sellest teada meiliaadressile kutsekoda@kutsekoda.ee.

Lisaks neile on Eestis hulgaliselt ameteid ja kutseid, millel töötamine eeldab seadusega või seaduse alusel määratud kvalifikatsiooni omamist (siin: dokumentaalselt tõestatud haridus, töökogemus) ja/või erialasele ettevalmistusele esitatud nõuete täitmist.

Täpsema informatsiooni leiate ENIC/NARIC Keskuse kodulehelt >.

Teises Euroopa Liidu riigis reguleeritud kutsealal töötamiseks on vajalik eelnevalt läbida kutsekvalifikatsiooni tunnustamine vastavalt ELi direktiivile 2005/36. Tunnustamisel teises EL riigis aitab vastava ala kutsetunnistus ning teatud oludes ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tõend läbitud hariduse (diplomi) kohta. 

ELi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise Eesti koordinaator on Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik: 

Tiia Raudma

E-post: tiia.raudma@hm.ee

Tel: 5649 9163 

Infot kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta Euroopas leiate siit

Kasulikud lingid

Euroopa reguleeritud kutsete andmebaas >Reguleeritud kutsed Soomes >Skip to content