Haridusportaal

OSKA tuleviku-uuringute info on lisatud ka Haridusportaali. Sealt leiad kasulikku teavet tööturu tulevikutrendide ning vajaminevate teadmiste ja oskuste kohta ametialade kaupa.