Skip to content
Home » Kutse omandamine väljaspool õppeasutust

Kutse omandamine väljaspool õppeasutust

Kutse omandamist tõendab kutsetunnistus.

Kutsetunnistus ei ole alati töötamise eeltingimus, kuid teatud ametikohtadel on see seadusega nõutav.

Kui sinu ametikohal ei ole kutsetunnistus seadusega nõutud, tasub siiski selle omandamise peale mõelda, kuna kutsetunnistus aitab:

 • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised ning tööandja ei pea neid kontrollima;
 • suurendada läbilöögivõimet tööturul;
 • saada selgust olemasolevates ja puuduvates oskustes;
 • plaanida karjääri ja arengut;
 • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Sammud kutsetunnistuse saamiseks

1. Eneseanalüüs ja kutsestandardiga tutvumine
 • Uuri sind huvitava kutsestandardi olemasolu kutseregistrist >
 • Tutvu kutsestandardiga ja hinda, millised teadmised-oskused on sul olemas ning mida peaks kutseoskusnõuete võrdluses juurde õppima.
 • Hinda ka varasemate õpingute või töökogemuse käigus omandatut, kui see võiks kutseoskusnõuetega sobida. Vt VÕTA >

2. Kutse andmise sammude ja reeglitega tutvumine

Mõni kutsestandard on loodud üksnes sisendiks õppekavale ning kutse andmist ja kutsetunnistuste väljastamist ei peeta valdkonnas otstarbekaks.

 • Leia kutse andja >
 • Leidnud kutse andja, tutvu selle veebisaidil põhjalikult asjakohase teabega ja vajaduse korral küsi lisa.
 • Edasi toimi kutse andja kehtestatud korra järgi, mh täida avaldus, komplekteeri vajalikud dokumendid ning esita need õigel ajal kutse andjale.
3. Taotluse hindamine ja kutseeksam

Kutseoskuste hindamine toimub eri kutsete puhul erinevalt. Sinu oskuste ja teadmiste hindamiseks võib kutse andja kasutada näiteks järgmisi meetodeid:

 • hinnata su portfooliot ehk õpi- või töömappi;
 • teha sinuga intervjuu;
 • küsida su tööandjalt iseloomustust ja tööülesannete kirjeldust;
 • vaadelda ja hinnata su oskusi töökohal;
 • küsida su täiendus- või lisakoolituse tunnistust;
 • korraldada sulle kutseeksam.

Lõpliku otsuse kutse andmise kohta teeb kutsekomisjon.

4. Otsus ja tagasiside

Positiivse tulemuse korral väljastatakse sulle kutsetunnistus (vt blanketi näidist ->), mis tõendab, et sinu oskused ja teadmised vastavad taotletud kutsele.

Kutsetunnistus kantakse kutseregistrisse ning registriandmed on nähtavad ka portaali www.eesti.ee kodaniku vaates.

Kui soovid, et sinu kutsetunnistus oleks tunnustatud ka teistes Euroopa Liidu riikides, saad kutseregistrist välja printida kutsetunnistuse ingliskeelse lisa. Kui sa loetelust õiget lisa ei leia, võta ühendust Europassi keskusega.

Taotlejal on õigus saada mistahes otsuse korral tagasisidet ja teavet. Mitterahuldava otsuse puhul on taotlejal õigus otsus vaidlustada. Apelleerimise kord on kindlaks määratud vastava kutse andmise korras.

kutsetunnistuse näide


Vaata lisaks

Siit leiad, kuidas kalkuleeritakse tasu ja mis puhul kaetakse kutse andmisega seotud kulud.

Siit leiad, kuidas taotleda osakutset.

Vaata siit, millistes ametites töötamiseks on seadusest tulenevalt vaja kutsetunnistust.

Suur osa kutseid on tähtajalised. Kutse taastõendamiseks on üldjuhul tarvis käia täienduskoolitusel ja esitada töökogemuse suurenemise kohta tõendusmaterjali. Selleks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole.

Skip to content