Skip to content
Home » Kutse andmise tasu

Kutse andmise tasu

Kutse andmise ja taastõendamisega seotud tasu suuruse kalkuleerib ja esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andja, kooskõlastades selle eelnevalt kutsekomisjoniga. Tasu suuruse kinnitab kutsenõukogu.

Kinnitatud kutse andmise tasu suurused leiab kutseregistrist kutse andja alajaotusest.

Kutse andmise eest tasub üks järgnevatest:

  • kutse taotleja,
  • kutse taotleja tööandja täienduskoolituseks ettenähtud vahenditest,
  • Eesti Töötukassa tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitalist,
  • riik kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamite eest.

Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutse andmisega seotud kulud

Kutsekoja kaudu rahastatakse kutseõppe lõpetajate kutse andmisega seotud kulusid sellisel juhul kui õppija on tasemeõppes Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarvelisel õppekohal.

Siia hulka loetakse ka kõik ministeeriumi kaudu Euroopa Sotsiaalfondi programmidest ja projektidest (nt töökohapõhine õpe) rahastatud tasemeõppe õppekohad.

Kulude katmine toimub vastavalt Kutsekoja kinnitatud kordadele.

Kutsekoja kaudu ei rahastata kutseõppe lõpetajate kutseeksami kulusid juhul kui õpingute ja kutseeksami läbiviimise eest maksab kolmas osapool, näiteks Töötukassa, tööandja, mõni teine ministeerium või õpilane ise.

Sel juhul toimub kulude katmine kutse andja ja kooli vahel arve alusel. Kutseeksami kulu peab olema samas määras riigieelarvelisel kohal õppijaga.

Korrad

Lisainfo

Top
Skip to content