Перейти к содержимому
Home » Kutse andmise tasu

Kutse andmise tasu


Kutse andmise kinnitatud tasud leiab kutseregistrist kutse andja jaotisest.

Kutse andmise eest tasub üks järgmistest:

  • kutse taotleja,
  • kutse taotleja tööandja täienduskoolituseks ettenähtud vahenditest,
  • Eesti Töötukassa tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitalist,
  • riik kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamite eest.

Kutsekoja kaudu rahastatakse kutseõppe lõpetajate kutse andmisega seotud kulud juhul, kui õppija on tasemeõppes haridus- ja teadusministeeriumi riigieelarvelisel õppekohal.

Siia hulka loetakse ka kõik ministeeriumi kaudu Euroopa Sotsiaalfondi programmidest ja projektidest (nt töökohapõhine õpe) rahastatud tasemeõppe õppekohad.

Kulude katmine toimub Kutsekoja kinnitatud korra järgi (vt allpoolt).

Kutsekoja kaudu ei rahastata kutseõppe lõpetajate kutseeksami kulusid juhul, kui õpingute ja kutseeksami eest maksab kolmas osaline (nt Eesti Töötukassa, tööandja, mõni teine ministeerium või õpilane ise). Sel juhul toimub kulude katmine kutse andja ja kooli vahel arve alusel. Kutseeksami kulu peab olema samas määras riigieelarvelisel kohal õppija omaga.

Vaata lisaks

Перейти к содержимому