Skip to content
Home » Osakutse ja selle tunnistuse taotlemine

Osakutse ja selle tunnistuse taotlemine

Lisaks kutsele on võimalik taotleda kutsest väiksemat osa ehk osakutset. Osakutse koosneb vähemalt ühest kompetentsist. Kui on rohkem kui üks kompetents, saab osakutse oma kutsenimetuse ja taseme. Ainult ühest kompetentsist koosneva osakutse korral kantakse osakutse tunnistusele kompetentsi nimetus ja tase.

Osakutset on võimalik taotleda, kui kutsestandardis on vastav osakutse määratud. Ühes kutsestandardis võib olla mitu osakutset ning kompetentsid, millest need koosnevad, võivad kattuda.

Osakutse tunnistuse taotlemine käib sama moodi kui kutse taotlemine. Kutse andja väljastab osakutse tunnistuse peale vastava(te) kompetentsi(de) hindamist.

Osakutse tunnistusel (vt blanketi näidist ->) on kirjas kompetentsi või osakutse nimetus ja tase (vajaduse korral spetsialiseerumine). Osakutse tunnistuste vormistamine ja väljastamine toimub kutsetunnistuste väljastamise korra alusel.

Osakutsetunnistus

Skip to content