Skip to content
Home » Ootame arvamusi raamatukoguhoidja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi raamatukoguhoidja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud raamatukoguhoidja 6., 7. ja 8. taseme kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 3. oktoobriks.

Raamatukoguhoidja kutsestandardite uuendamisel ajakohastati ja täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi eesmärgiga tuua selgemalt esile kutsetasemete vahelisi erinevusi ning kirjeldada võimalikult täpselt igapäevatööd.

Vaata täpsemalt SIIT.

Kavandid tutvumiseks:

Raamatukoguhoidja, tase 6

Raamatukoguhoidja, tase 7

Raamatukoguhoidja, tase 8

Kutsetasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 3. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content