Skip to content
Home » Ootame arvamusi spaateenindaja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi spaateenindaja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud spaateenindaja, tase 4 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 15. septembriks.

Kutsestandardi uuendamise töörühm muutis üldoskuste, tegevusnäitajate ja töö kirjelduse sõnastust. Sõnastati tulevikuoskused.

Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel. 

Dokumendid tutvumiseks:

Spaateenindaja, tase 4

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. septembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content