Ootame arvamusi maastikuehitaja kutsestandardite kavanditele

maastikuehitaja, tase 2, tase 3, tase 4 ja tase 5 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 22. septembriks.

Läbivalt ajakohastati ja täpsustati kutsestandardite sõnastusi. Olulisemad struktuurimuudatused on välja toodud siin.

Kavandid tutvumiseks:

maastikuehitaja, tase 2

maastikuehitaja, tase 3

maastikuehitaja, tase 4

maastikuehitaja, tase 5

kutsetasemete võrdlustabel

taimmaterjali nimekiri: maastikuehitaja, tase 3

taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri: maastikuehitaja, tase 4

maastikuehituse kutsestandarditega seotud mõisted

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.