Skip to content
Home » Ootame arvamusi maastikuehitaja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi maastikuehitaja kutsestandardite kavanditele

maastikuehitaja, tase 2, tase 3, tase 4 ja tase 5 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 22. septembriks.

Läbivalt ajakohastati ja täpsustati kutsestandardite sõnastusi. Olulisemad struktuurimuudatused on välja toodud siin.

Kavandid tutvumiseks:

maastikuehitaja, tase 2

maastikuehitaja, tase 3

maastikuehitaja, tase 4

maastikuehitaja, tase 5

kutsetasemete võrdlustabel

taimmaterjali nimekiri: maastikuehitaja, tase 3

taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri: maastikuehitaja, tase 4

maastikuehituse kutsestandarditega seotud mõisted

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content