Skip to content
Home » Ootame arvamusi taimekasvataja ja taimekasvatustootja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi taimekasvataja ja taimekasvatustootja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud taimekasvataja, tase 4 ja taimekasvatustootja, tase 5 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 15. märtsiks.

Kavandid tutvumiseks:

Taimekasvataja, tase 4

Taimekasvatustootja, tase 5

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content