Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi taimekasvataja ja taimekasvatustootja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi taimekasvataja ja taimekasvatustootja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud taimekasvataja, tase 4 ja taimekasvatustootja, tase 5 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 15. märtsiks.

Kavandid tutvumiseks:

Taimekasvataja, tase 4

Taimekasvatustootja, tase 5

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому