Ootame arvamusi puidupingioperaatori 3. taseme kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud puidupingioperaatori 3. taseme kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 14. juunini.

Tehtud muudatused on eelkõige vormilised: ajakohastati tegevusnäitajate sõnastusi täpsustades tööprotsesside kirjeldusi. Täiendati üldoskuseid lisades mh valdkonnaspetsiifiliste teadmiste tundmise ning tuleohutusreeglite järgimise.

Kavand tutvumiseks:

Kutsestandardi uuendamise töörühma kuulusid:

  • Margus Kirotar, Kitman Thulema AS
  • Marek Küünarpuu, AS Arens
  • Arvi Lokk, Võrumaa KHK
  • Eneli Org, Eesti Mööblitootjate Liit
  • Rene Serg, Haapsalu Uksetehas AS

Kommentaare ootame hiljemalt 14. juuniks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardit laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel. Lõppkavand esitatakse kinnitamiseks metsanduse kutsenõukogule.

Kutsestandard on õppekavade ja kutseeksamite aluseks.