Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi puidupingioperaatori 3. taseme kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi puidupingioperaatori 3. taseme kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud puidupingioperaatori 3. taseme kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 14. juunini.

Tehtud muudatused on eelkõige vormilised: ajakohastati tegevusnäitajate sõnastusi täpsustades tööprotsesside kirjeldusi. Täiendati üldoskuseid lisades mh valdkonnaspetsiifiliste teadmiste tundmise ning tuleohutusreeglite järgimise.

Kavand tutvumiseks:

Kutsestandardi uuendamise töörühma kuulusid:

  • Margus Kirotar, Kitman Thulema AS
  • Marek Küünarpuu, AS Arens
  • Arvi Lokk, Võrumaa KHK
  • Eneli Org, Eesti Mööblitootjate Liit
  • Rene Serg, Haapsalu Uksetehas AS

Kommentaare ootame hiljemalt 14. juuniks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardit laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel. Lõppkavand esitatakse kinnitamiseks metsanduse kutsenõukogule.

Kutsestandard on õppekavade ja kutseeksamite aluseks.

Перейти к содержимому