Skip to content
Home » Ootame arvamusi loomakasvataja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi loomakasvataja kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud loomakasvataja kolmanda, neljanda ja viienda taseme kutsestandardi kavandid, millele ootame tagasisidet 2. juuniks.

Standardite uuendamisel muudeti senist struktuuri. Spetsialiseerumine karusloomakasvatusele võeti välja, kuna töömaailmas puudub selle järele vajadus. Valitav kompetents „Loomade karjatamine“ muudeti kohustuslikuks.

Sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused.  Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotusesse B.1 nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Viiendal tasemel lisati kompetentsi „Veisekasvatussaaduste tootmine“ lihaveisega seotud tegevusnäitajad, samuti muudeti viiendal tasemel keskharidus kutse taotlemise eeltingimuseks.

Kõigil tasemetel korrastati ja täiendati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Kavand tutvumiseks:

Loomakasvatustöötaja, tase 3

Loomakasvataja, tase 4

Loomakasvatustootja, tase 5

Kutsetasemete võrdlustabel

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 2. juuniks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content