Skip to content
Home » Ootame arvamusi hanke- ja ostujuhti kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi hanke- ja ostujuhti kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud hanke- ja ostujuhti kuuenda taseme kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 25. maiks.

Kutsestandardi uuendamisel muudeti selle nimi varasemast „hankejuhist“ nüüdsest  „hanke- ja ostujuhiks“. Põhjuseks see, et hanke- ja ostutegevus on tihedalt seotud ning ettevõtetes vastutab sageli mõlema tegevuse eest sama inimene.

Uuendamise käigus muudeti kutsestandardi struktuuri: koostati uued kompetentsid „Varude juhtimine“ ning „Hanke- ja ostuprotsessi tulemuslikkuse analüüsimine“. Lisati tulevikuoskused ning üldoskused.

Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Kavand tutvumiseks:

Hanke- ja ostujuht, tase 6

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 25. maiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content