Skip to content
Home » Ootame arvamusi puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5 kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 20. märtsiks.

Nimetatud kutsestandard on õppekava ning kutse andmise aluseks.

Kutsestandardi uuendamisel sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused. Lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5

Digipädevuste enesehindamisskaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Terminid

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 20. märtsil 2024 e-posti aadressile marja.saarma@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content