Skip to content
Home » Ootame arvamusi metsamajanduse spetsialisti ja taksaatori kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi metsamajanduse spetsialisti ja taksaatori kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud metsamajanduse spetsialist, tase 5 ja taksaator, tase 4 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 11. aprilliks.

Viienda taseme metsamajanduse spetsialisti kutsestandardi uuendamisel ajakohastati ja täpsustati A-osa ja B-osa sõnastusi ning võeti välja kordused. Koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga sõnastati ümber üldoskused (varema nimetusega „kutset läbiv kompetents“).

Taksaator, tase 4 kutsestandardi uuendamisel muudeti kutsestandardi nimetust – varasem nimetus oli metsatehnik, tase 4. Lisaks muudeti kutsestandardi struktuuri: jäeti ära kompetents „Metsamajanduslike tööde tegemine“. Ajakohastati ja täpsustati A-osa ja B-osa sõnastusi ning võeti välja kordused ning sõnastati koos Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga ümber üldoskused.

Kavandid tutvumiseks:

Metsamajanduse spetsialist, tase 5

Taksaator, tase 4 (varem metsatehnik, tase 4)

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 11. aprilliks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content