Skip to content
Home » Ootame arvamusi ämmaemanda kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi ämmaemanda kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 6. ja 7. taseme ämmaemanda kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisidet 26. septembrini.

Kutsestandardite kavandites tõsteti uuendamise käigus senised tööosad ja kohustuslikud kompetentsid  („Tervisekasvatus ja pereplaneerimine“;  „Ämmaemandus raseduse korral“;  „Ämmaemandus sünnituse korral“;  „Sünnitusjärgne ämmaemandus“; „Vastsündinu hooldus“; „Ämmaemandus naistehaiguste ja raseduse katkemise/katkestamise korral“; „Ämmaemandustoimingud“ ja „ Raviplaani koostamine“) kokku kolmeks tööosaks ja kohustuslikuks kompetentsiks („Tervisekasvatus, pereplaneerimine ja antenataalne hooldus“; „ Ämmaemandus sünnituse korral“ ja „Naise, vastsündinu, imiku ja pere järjepidev hooldus“).  

Tööosa ja kohustuslik kompetents „Grupi nõustamine“ tõsteti ämmaemanda kutset läbiva kompetentsi tegevusnäitajatesse.

Sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused, samuti ämmaemanda kutset läbiv kompetents (B.3.4). Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardite ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Ämmaemand, tase 6

Ämmaemand, tase 7

Ämmaemanda kutsetasemete võrdlustabel

Ämmaemanda eetikakoodeks

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 26. septembril 2023 e-posti aadressile helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content