Skip to content
Home » Ootame arvamusi raudtee turvanguseadmete mehaaniku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi raudtee turvanguseadmete mehaaniku kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud raudtee turvanguseadmete mehaaniku kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 21. detsembriks.

Kutsestandardite uuendamisel muudeti nende struktuuri. Kompetents „Turvanguseadmete tehnohoolduse tegemine“ jagati osadeks – iga oskus kirjeldati eraldi kompetentsina. Lisati tulevikuoskused ja üldoskused ning korrastati sõnastusi kutsestandardite kogu ulatuses. Lisati B.1 alajaotus, mis määratleb kvalifikatsiooninõuded kutse taotlejale ja taastõendajale. Need olid senini kirjas kutse andmise korras ja koostatud kutsekomisjoni poolt. Muudatuse eesmärk on määrata kutse taotlemise eeltingimused laiema spetsialistide ringi poolt.

Lisaks sellele:

TASE 2

  • Jäeti ära „Arvutipõhiste juhtimisaparaatide tehnohoolduse tegemine“.
  • Lisati „Kaablivõrgu tehnohoolduse tegemine“. 
  • Lisati „Turvanguseadmete kaitseseadiste ja -maanduste tehnohoolduse tegemine“.
  • Lisati „Turvanguseadmete dokumentatsiooni haldamine“.

TASE 4

  • „Juhtimine ja juhendamine“ muudeti „Juhendamiseks“, kuna 4. tasemel ei ole juhtimispädevust.
  • Lisati valitav kompetents „Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine“

TASE 5

  • „Turvanguseadmete tehnohoolduse korraldamine“ sõnastati täielikult ümber.
  • Lisati valitavad kompetentsid „Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine“ ja „Dispetšertsentralisatsiooni töökoha hooldamine“.

TASE 6

  • Lisati valitavad kompetentsid „Raudteeveeremi teljelaagrite ülekuumenemise tuvastamise seadmete tehnohoolduse tegemine“ ja „Dispetšertsentralisatsiooni töökoha hooldamine“.

Dokumendid tutvumiseks

Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2

Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4

Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5

Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 6

Kutsetasemete võrdlus

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 21. detsembril 2023 e-posti aadressile reet.suviste@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content