Skip to content
Home » Ootame arvamusi bioanalüütiku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi bioanalüütiku kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud bioanalüütik, tase 6 esmane kutse, bioanalüütik, tase 6 ja bioanalüütik , tase 7 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 26. juuniks.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Kavand tutvumiseks:

Bioanalüütik, tase 6 esmane kutse

Bioanalüütik, tase 6

Bioanalüütik, tase 7

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 26. juuniks 2023 (k.a) e-posti aadressil helen.uustalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content