Ootame arvamusi roboti operaatori ja robotitehniku kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud roboti operaator, tase 4 ja robotitehnik, tase 5 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 28. oktoobriks.

Mõlemas kutsestandardis on uuendatud töö kirjeldusi ja nõudeid ning korrigeeritud kutsete struktuuri.

Võrdlustabel.

Kavandid tutvumiseks:

Roboti operaator, tase 4

Robotitehnik, tase 5

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil mare.johandi@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.