Skip to content
Home » Ootame arvamusi roboti operaatori ja robotitehniku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi roboti operaatori ja robotitehniku kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud roboti operaator, tase 4 ja robotitehnik, tase 5 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 28. oktoobriks.

Mõlemas kutsestandardis on uuendatud töö kirjeldusi ja nõudeid ning korrigeeritud kutsete struktuuri.

Võrdlustabel.

Kavandid tutvumiseks:

Roboti operaator, tase 4

Robotitehnik, tase 5

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil mare.johandi@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content