Skip to content
Home » Ootame arvamusi aedniku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi aedniku kutsestandardite kavanditele

Valminud on abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5 uuendatud kutsestandardid, millele ootame tagasisidet  8. maiks.

Uuendatud standardites ajakohastati läbivalt sõnastusi, lisati tulevikuoskused.

3., 4., 5. tasemele lisati kompetents „Kalmistuhaljastuse rajamine ja hooldamine“; 4. ja 5. tasemele lisati kompetents „Katmikala tehnoloogia“.

3., 4., 5. taseme kompetents „Haljasalade rajamine ja hooldamine“ nimetati ümber „Istutusalade rajamine ja hooldamine“. 4. tasemele tehti kutse taotlemisel kohustuslikuks tõendada vähemalt üks valitav kompetents.

5. tasemel muudeti kompetents „Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine“ valitavaks (varem kohustuslik) ning lisandus veel kutse taotlemisel valitavaid kompetentse (vt kutse struktuur B.1)

Kavandid tutvumiseks:

Abiaednik, tase 2

Nooremaednik, tase 3

Aednik, tase 4

Meisteraednik, tase 5

Taimmaterjali nimekiri, tase 2

Taimmaterjali nimekiri, tase 3, 4, 5

Kutsestandardite muudatuste kirjeldus

Kutsetasemete võrdlus

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  8. maiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content