Ootame arvamusi maamõõdutehniku, geodeedi ja geodeesiainseneri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud maamõõdutehnik, tase 4, geodeet, tase 5 ja 6 ning geodeesiainsener, tase 7 ja 8 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 28. oktoobriks.

Kutsestandardites on täpsustatud spetsialiseerumise ja valitavate kompetentsidega seotud tööde kirjeldusi. Suurimaks muudatuseks võrreldes varasema kutsestandardiga on taseme 8 lisandumine. Geodeesiainsener, tase 8 on oma eriala tippspetsialist, kes võib spetsialiseeruda insenertehnilistele- ja/või kõrgema geodeesia töödele ja/või geodeetide koolitamisele ja teadustöö tegemisele.

Tasemetele 6-8 lisandusid valitava kompetentsidena projektide geodeetilise osa ekspertiisi (tase 6-8) ja geodeetiliste tööde ekspertiisi (tase 7-8) tegemine.

Täpsema info muudatuste kohta leiab võrdlustabelist.

Kavandid tutvumiseks:

Maamõõdutehnik, tase 4

Geodeet, tase 5

Geodeet, tase 6

Geodeesiainsener, tase 7

Geodeesiainsener, tase 8

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.