Skip to content
Home » Ootame arvamusi maamõõdutehniku, geodeedi ja geodeesiainseneri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi maamõõdutehniku, geodeedi ja geodeesiainseneri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud maamõõdutehnik, tase 4, geodeet, tase 5 ja 6 ning geodeesiainsener, tase 7 ja 8 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 28. oktoobriks.

Kutsestandardites on täpsustatud spetsialiseerumise ja valitavate kompetentsidega seotud tööde kirjeldusi. Suurimaks muudatuseks võrreldes varasema kutsestandardiga on taseme 8 lisandumine. Geodeesiainsener, tase 8 on oma eriala tippspetsialist, kes võib spetsialiseeruda insenertehnilistele- ja/või kõrgema geodeesia töödele ja/või geodeetide koolitamisele ja teadustöö tegemisele.

Tasemetele 6-8 lisandusid valitava kompetentsidena projektide geodeetilise osa ekspertiisi (tase 6-8) ja geodeetiliste tööde ekspertiisi (tase 7-8) tegemine.

Täpsema info muudatuste kohta leiab võrdlustabelist.

Kavandid tutvumiseks:

Maamõõdutehnik, tase 4

Geodeet, tase 5

Geodeet, tase 6

Geodeesiainsener, tase 7

Geodeesiainsener, tase 8

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. oktoobriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content