Skip to content
Home » Ootame arvamusi grimeerija, grimmikunstniku, jumestaja ja jumestuskunstniku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi grimeerija, grimmikunstniku, jumestaja ja jumestuskunstniku kutsestandardite kavanditele

Valminud on grimeerija, tase 5; grimmikunstnik, tase 6; jumestaja, tase 4 ja jumestuskunstnik, tase 6 uuendatud kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 8. märtsiks.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastati grimmikunstniku uued proteesgrimmi lisandi valmistamise ja karvlisandite valmistamise kompetentsid.

Jumestuskunstniku ja grimmikunstniku kutsestandardisse lisati projektijuhtimise kompetents.

Uuendati tegevusnäitajaid ja töö kirjeldust. Lisati üldoskused, mh täpsustati digioskuste nõutav tase.

Kõigisse standarditesse lisati nõutavad teadmised nakkushaigustest, nahahaigustest ja desinfitseerimisvahenditest.

Jumestuskunstnikul, grimeerijal ja grimmikunstnikul peavad olema teadmised erinevate ajastute jumestusest ja soengutest.

Grimeerijal ja grimmikunstnikul on nõutavad baasteadmised näo luustikust ja lihastest ning erialaspetsiifilistest materjalidest ja tehnikatest.

Lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Sõnastati tulevikuoskused.

Dokumendid tutvumiseks

Grimeerija, tase 5

Grimmikunstnik, tase 6

Jumestaja, tase 4

Jumestuskunstnik, tase 6

Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 8. märtsil 2024 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content