Skip to content
Home » Ootame arvamusi kosmeetiku kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi kosmeetiku kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 15. septembriks.

Kutsestandardi uuendamise töörühm tegi standardis sisulisi muudatusi. Sõnastati ümber kompetentside nimetusi. Näo- ja kehakarvade eemaldamise kompetentsi puhul lisandus vaha meetodile suhkrupasta meetod.

Käte- ja jalgade hooldus on uues versioonis üks valitav kompetents. Jäeti ära jumestamise valitav kompetents. Päevajumestuse tegemise oskus on kirjeldatud näohoolduse kompetentsi tegevusnäitajas. Lisandus depilatsiooni valitav kompetents.

Jäeti ära klienditeeninduse kompetents, enesejuhtimis- ja lävimisoskused on kirjeldatud üldoskustena. Uuendati üldoskuste, tegevusnäitajate ning töö kirjelduse sõnastust.

Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt 2. mail kinnitatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel.  Lisati nõutavad teadmised anatoomia, füsioloogia, näidustuste, vastunäidustuste, naha ja küünte haiguste jpm kohta.

Dokumendid tutvumiseks:

Kosmeetik, tase 5

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. septembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content