Skip to content
Home » Ootame arvamusi kondiitri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi kondiitri kutsestandardite kavanditele

Valminud on kondiiter, tase 4 ja vanemkondiiter, tase 5 uuendatud kutsestandardi kavandid,  millele ootame tagasisidet 19. juuniks.

Kutsestandardite uuendamisel struktureeriti üldoskused vastavalt oskuste registri klassifikaatorile, lisati tulevikuoskused, kvalifikatsiooninõuded lisati kutsestandardisse kutse struktuuri alla B-ossa.

Muudeti kutsestandardi kohustuslike kompetentside põhimõtet, st kohustuslikud kompetentsid kirjeldati lahti tootepõhiselt (nt muretainatooted, beseetainatooted, keedutainatooted jne).

Toodete kaunistamist eraldi kompetentsina ei ole, see on toodete valmistamise protsessi osa. Samuti ei ole pakendamist ja ladustamist enam kirjeldatud eraldi kompetentsina ning ei ole ka valitavaid kompetentse, kuna nende järele puudus vajadus.

Dokumendid tutvumiseks

Kondiiter, tase 4

Vanemkondiiter, tase 5

Kondiitritoodete loetelu

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 19. juunil 2024 e-posti marja.saarma@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content