Skip to content
Home » Ootame arvamusi pagari kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi pagari kutsestandardite kavanditele

Valminud on abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja vanempagar, tase 5 uuendatud kutsestandardi kavandid,  millele ootame tagasisidet 19. juuniks.

Kutsestandardite uuendamisel struktureeriti üldoskused vastavalt oskuste registri klassifikaatorile, lisati tulevikuoskused, kvalifikatsiooninõuded lisati kutsestandardisse kutse struktuuri alla B-ossa.

Muudeti kutsestandardi kohustuslike kompetentside põhimõtet, st kohustuslikud kompetentsid kirjeldati lahti toorainepõhiselt (nisutainas, rukkitainas, erinevatest jahudest tainad). Valitavaid kompetentse enam ei ole, nende järele puudus vajadus.

Abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja vanempagar, tase 5 kutsestandardid on õppekava ning kutse andmise aluseks.

Dokumendid tutvumiseks

Abipagar, tase 3

Pagar, tase 4

Vanempagar, tase 5

Pagaritoodete loetelu

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 19. juunil 2024 e-posti marja.saarma@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content