Ootame arvamusi plastitöötluse seadistaja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud plastitöötluse seadistaja, tase 4 kutsestandard, millele ootame tagasisidet 15. septembriks.

Olulisemate muudatustena täpsustati uuendatud kutsestandardis töö sisu ja korrastati kutse struktuuri:

– seadistaja baastehnoloogiaks on nüüd survevalu, muud tehnoloogiad (ekstrusioon ja puhumine, rotatsioonvormimine jm) omandatakse vastavas ettevõttes töötades;

– kompetents B.3.2 „Plastitöötlemise tööstusseadmete ja -masinate (sh robotite) käitamine“ nimetati ümber  „Toodete vormimise protsessi käigushoidmiseks“;

– varem eraldi esitatud „Seadmete ja tööriistade hooldamise“ ja „Toodangu kontrollimise“ kompetentsid jäeti korduste vältimiseks ära, vastavad tegevusnäitajad lisati kompetentsi B.3.2.

– varem kompetentsides eraldi esitatud erialased teadmised koondati üldistatult üldoskustesse B.2.

Kavandid tutvumiseks:

Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil mare.johandi@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.