Skip to content
Home » Ootame arvamusi plastitöötluse seadistaja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi plastitöötluse seadistaja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud plastitöötluse seadistaja, tase 4 kutsestandard, millele ootame tagasisidet 15. septembriks.

Olulisemate muudatustena täpsustati uuendatud kutsestandardis töö sisu ja korrastati kutse struktuuri:

– seadistaja baastehnoloogiaks on nüüd survevalu, muud tehnoloogiad (ekstrusioon ja puhumine, rotatsioonvormimine jm) omandatakse vastavas ettevõttes töötades;

– kompetents B.3.2 „Plastitöötlemise tööstusseadmete ja -masinate (sh robotite) käitamine“ nimetati ümber  „Toodete vormimise protsessi käigushoidmiseks“;

– varem eraldi esitatud „Seadmete ja tööriistade hooldamise“ ja „Toodangu kontrollimise“ kompetentsid jäeti korduste vältimiseks ära, vastavad tegevusnäitajad lisati kompetentsi B.3.2.

– varem kompetentsides eraldi esitatud erialased teadmised koondati üldistatult üldoskustesse B.2.

Kavandid tutvumiseks:

Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil mare.johandi@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content