Skip to content
Home » Ootame arvamusi müüja kutsegrupi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi müüja kutsegrupi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud müüja kutsegrupi kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 20. septembrini.

Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 ja müügikorraldaja, tase 5 kutsestandardite uuendamisel muudeti kompetentside nimetust – kassatöö asemel on uues versioonis klientidega arveldamine. Neljandal tasemel on kompetentsi nimetus B.3.2. Kliendiga arveldamine ning viiendal tasemel B.3.2. Klientidega arveldamise korraldamine. Neljanda taseme standardist jäeti välja kompetents Müügitöö korraldamine.

Kutsestandardi uuendamise töörühm muutis üldoskuste, tegevusnäitajate ja töö kirjelduse sõnastust, samuti uuendati enamlevinud ametinimetuste loetelu.

Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel. 

Töörühm tegi kutseregistrile ettepaneku muuta kutsegrupi nimetust – sobivamaks kui müüja peetakse kaubandustöötaja nimetust.

Dokumendid tutvumiseks:

Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4

Müügikorraldaja, tase 5

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 20. septembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content