Skip to content
Home » Ootame arvamusi raamatupidaja kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi raamatupidaja kutsestandardite kavanditele

Ootame kuni 30. märtsini tagasisidet ja ettepanekuid raamatupidaja kutsestandardite kavanditele.

Uuendatud kutsestandardites tehti järgnevad muudatused:

  • kompetentsid “Finantsarvestus” ja “Maksuarvestus” sõnastati oluliselt ümber;
  • täiendati üldoskusi;
  • täpsustati tasemetevahelisi erinevusi (vt võrdlustabelit).

Kutsestandardid tutvumiseks

Kutsestandardi kavandi koostas töörühm, kuhu kuulusid:

  • Ene Rammo, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja finantsdirektor
  • Ester Vahtre, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi lektor
  • Juta Püvi, JMP Konsultatsioonid OÜ juhatuse liige
  • Juta Tikk, Tartu Ülikool i lektor ja Raamatupidamisteave OÜ juhatuse liige
  • Krista Teearu, Robby & Bobby OÜ juhatuse liige
  • Virge Rattassepp, V.Finantser OÜ juhatuse liige ja Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liige

Pärast tagasiside kogumist ja selle läbivaatamist läheb uuendatud kutsestandard kinnitamiseks kutsenõukogule.

Tagasisidet ootame hiljemalt 30. märtsil 2022 e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Skip to content