Skip to content
Home » Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja selle rakendamine Eestis

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja selle rakendamine Eestis

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamise koordinatsioonikeskus (National Coordination Point) on Euroopa Nõukogu soovitusel loodud kõikidesse Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku projektiga ühinenud riikidesse.

Koordinatsioonikeskuse tegevuse eesmärk on toetada ja koordineerida riikliku kvalifikatsioonisüsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omavahelist toimimist, tagades kvaliteedi ja läbipaistva menetluse. Koordinatsioonikeskuse juhtrühm on kohustatud esitama Euroopa Komisjonile korrapäraselt aruandeid selle kohta, kuidas Eesti riiklik kvalifikatsiooniraamistik (EKR) on koostoimes EQF-iga. Ühtlasi on koordinatsioonikeskus Euroopa Komisjonile ja muudele asjaomastele asutustele EQF-i alal esmaseks kontaktiks. 

Alates 2010. aastast täidab Eestis EQF-i rakendamise koordinatsioonikeskuse rolli SA Kutsekoda.

EQF-i loomise, põhimõtete ja eesmärkide kohta saab lähemalt lugeda siit

EQF-ist saadav kasu

 • Tööandjatele ja õppeasutustele teeb see lihtsamaks teistes Euroopa riikides omandatud kvalifikatsioonide mõistmise.
 • Õppijatel ja töötajatel, kes soovivad teise riiki õppima või tööle minna, aitab see selgitada oma senist haridusteed ning omandatud oskusi ja teadmisi.

Oma oskuste ja teadmiste esitlemiseks on loodud turvaline ja tasuta veebikeskkond Europass, mis muuhulgas võimaldab esile tõsta ka diplomite ja tunnistuste kvalifikatsiooniraamistiku taseme.

Rakendamine Eestis

Koordinatsioonikeskusena on Kutsekoja tegevuseks toetada ja koordineerida Eesti kvalifikatsioonisüsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omavahelist toimimist.

Kutsekoja kui koordinatsioonikeskuse ülesanne on

 • korraldada Eesti kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega sidumine, kaasates selleks olulised sihtrühmad ja tagades tegevuse läbipaistvuse;
 • rakendada Euroopas kokku lepitud kvalifikatsioonide EQF-iga sidumise kvaliteedi tagamise põhimõtteid;
 • teavitada kõiki huvirühmi ja avalikkust Eesti kvalifikatsioonide EQF-i tasemetega sidumise tulemustest ning Eesti kvalifikatsioonisüsteemi arengust;
 • osaleda riiklike koordinatsioonikeskuste võrgustiku tegevuses.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise, põhimõtete ja eesmärkide kohta saab lähemalt lugeda eestikeelsest trükisest „Euroopa kvalifikatsiooniraamistik: õppimise, töö ja piiriülese liikuvuse toetamine“ (maht 32 lk).

EQF-i portaal

Rahvuslike kvalifikatsioonide ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemete suhestamise tulemusi kogub ja avalikustab EQF-i portaal.

Nende veebilehel Compare Qualifications Frameworks on võimalik omavahel võrrelda nende riikide infot, kes on oma kvalifikatsiooniraamistike EQF-iga suhestamise protsessi lõpetanud. 30 riigi andmete seast leiab ka Eesti kohta käiva info.

Kasulikud lingid

Trükised ja dokumendid

 • Aruanne “Referencing of the Estonian Qualifications and Qualifications Framework to the European Qualifications Framework” (2012)
 •  

   

  Skip to content