Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja hanke- ja otsuspetsialisti ja metsuri kutsestandardite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja hanke- ja otsuspetsialisti ja metsuri kutsestandardite arvamusküsitluse

Valminud on hanke- ja ostuspetsialist, tase 5 ja metsur, tase 4 kutsestandardite kavandid.

Hanke ja ostuspetsialist, tase 5 on uue kutsestandard, mille koostamise vajadus sai heakskiidu Transpordi ja Logistika Kutsenõukogus ja kutsenõukogude esimeeste kogus eelmise aasta lõpul.

Metsur, tase 4 kutsestandardi puhul on tegemist varasema versiooni uuendamisega, kus eelkõige muudeti juhtimise ja juhendamisega seonduvaid kompetentse ning kaasajastati muid tegevusnäitajaid.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 20. novembriks 2020 e-posti aadressile maiko.martsik@kutsekoda.ee.

Skip to content