Skip to content
Home » Uuendati ehitusala kutsestandardid

Uuendati ehitusala kutsestandardid

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas uuendatud arhitekti, sisearhitekti, geodeedi ning lamekatusekatja kutsestandardid. Arhitekti kutsestandardites täpsustati erinevate tasemete pädevuste piire, kompetentse ning tegevusnäitajaid. Sisearhitekti kutsestandardites täpsustati tööülesandeid, kompetentse ja tegevusnäitajaid. Geodeedi kutsestandardites täiendati tööks vajalike õigusaktide loetelu. Lamekatusekatja kutsestandardites kirjeldati senised osakutsed spetsialiseerumistena. Uuendatud kutsestandarditega saab tutvuda Kutsekoja veebis.

 

Kutsenõukogu koosolekul selgusid ka arhitektide ja sisearhitektide kutse andjate avalike konkursside võitjad. Eesti Arhitektide Liit jätkab arhitektide ning Eesti Sisearhitektide Liit sisearhitektide kutsete andjana kuni 28. maini 2023. 
Skip to content