Kutsestandardid 2017

2017. aastal on kinnitatud järgmised kutsestandardid:

Arhitektuur, geomaatika, ehitus ja kinnisvara

Ehitusinsener, tase 6 (muudatus)

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (muudatus)

Volitatud ehitusinsener, tase 8 (muudatus)

Teedeinsener, tase 6 (muudatus)

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 (muudatus)

Volitatud teedeinsener, tase 8 (muudatus)

Hüdrotehnikainsener, tase 6 (muudatus)

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 (muudatus)

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 (muudatus)

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 (muudatus)

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 (muudatus)

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 (muudatus)

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 (muudatus)

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 (muudatus)

Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (muudatus)

Palkmajaehitaja, tase 3 (pikendamine)

Palkmajaehitaja, tase 4 (pikendamine)

Palkmajaehitaja, tase 5 (pikendamine)

Kinnisvarahaldur, tase 4 (uuendus)

Kinnisvarahaldur, tase 5 (uuendus)

Kinnisvara haldusjuht, tase 6 (uuendus)

Kaldkatuseehitaja, tase 3

Kaldkatuseehitaja, tase 4

Korteriühistu juht, tase 4 (uuendus)

Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 (uuendus)

Sisearhitekt, tase 6 (pikendamine)

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 (pikendamine)

Volitatud sisearhitekt, tase 7 (pikendamine)

Sisearhitekt-ekspert, tase 8 (pikendamine)

Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7 (pikendamine)

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 (pikendamine)

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 (pikendamine)

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 (muudatus)

Energeetika, mäe- ja keemiatööstus

Sisetööde elektrik, tase 5 (pikendamine)

Mäetehnik, tase 5 (uuendamine)

Mäeinsener, tase 6 (uuendamine)

Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (uuendamine)

Volitatud mäeinsener, tase 8 (uuendamine)

Sisetööde elektrik, tase 4 (uuendamine)

Sisetööde elektrik, tase 5 (uuendamine)

Haridus

Täiskasvanute koolitaja, tase 5 (uuendus)

Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (uuendus)

Täiskasvanute koolitaja, tase 7 (uuendus)

Täiskasvanute koolitaja, tase 8 (uuendus)

Õpetaja, tase 6 (muudatus)

Õpetaja, tase 7 (muudatus)

Vanemõpetaja, tase 7 (muudatus)

Meisterõpetaja, tase 8 (muudatus)

Täiskasvanute koolitaja, tase 7 (muudatus)

Noorsootöötaja, tase 4 (uuendus)

Noorsootöötaja, tase 6 (uuendus)

Noorsootöötaja, tase 7 (uuendus)

Karjäärispetsialist, tase 6 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)

Karjäärispetsialist, tase 7 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4 (pikendamine)

Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5 (pikendamine)

Kultuur

Klaasipuhuja assistent, tase 4 (uuendus)

Klaasipuhuja, tase 5 (uuendus)

Grimeerija, tase 5 (muudatus)

Puhkpilliorkestri juht, tase 5 (uuendus)

Puhkpilliorkestri juht, tase 6 (uuendus)

Puhkpilliorkestri juht, tase 7 (uuendus)

Puhkpilliorkestri juht, tase 8 (uuendus)

Metsandus

Metsaväljaveo autojuht, tase 4

Spooni- ja vineeritootja, tase 4

Forvarderioperaator, tase 4 (uuendus)

Harvesterioperaator, tase 4 (uuendus)

Raietööline, tase 3 (uuendus)

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 (pikendamine)

Tisler, tase 3 (pikendamine)

Tisler, tase 4 (pikendamine)

Tisler, tase 5 (pikendamine)

Puidupingioperaator, tase 3 (pikendamine)

CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 (pikendamine)

Sotsiaalhoolekanne

Võlanõustaja, tase 6 (uuendamine)

Teenindus

Juuksur, tase 4 (uuendus)

Juuksur, tase 5 (uuendus)

Kahjuritõrjuja, tase 4 (uuendus)

Kahjuritõrjuja, tase 5 (uuendus)

Puhastusteenindaja abiline, tase 2 (uuendus)

Puhastusteenindaja, tase 3 (uuendus)

Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 (uuendus)

Puhastustööde juht, tase 5 (uuendus)

Abikokk, tase 3 (pikendamine)

Meisterkokk, tase 5 (pikendamine)

Köögiabiline, tase 2

Abikokk, tase 3 (uuendus)

Kokk, tase 4 (uuendus)

Vanemkokk, tase 5 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)

Tehnika, tootmine ja töötlemine

Kergete rõivaste rätsep, tase 4

Rätsep-stilist, tase 5

Õmbleja, tase 3 (uuendus)

Õmbleja, tase 4 (uuendus)

Ofsettrükkal, tase 4 (uuendus)

Trükiettevalmistaja, tase 4 (uuendus)

Tervishoid

Meditsiinilabori spetsialist, tase 7

Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Florist, tase 4 (uuendus)

Meisterflorist, tase 5 (uuendus)

Meisteraednik, tase 5 (pikendamine)

Maastikuehitaja, tase 2

Maastikuehitaja, tase 3 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)

Maastikuehitaja, tase 4 (uuendamine)

Maastikuehitaja, tase 5 (uuendamine, kutsenimetuse muudatus)

Meisteraednik, tase 5 (uuendamine)

Rannakalur, tase 4 (uuendamine)

Transport ja logistika

Veokorraldaja-logistik, tase 4 (uuendus)

Logistik, tase 5 (uuendus)

Laotöötaja, tase 4 (uuendus)

Laojuht, tase 5 (Laohoidja, tase 5 uuendus)

Automaaler, tase 4 (uuendus)

Veokorraldaja, tase 4 (pikendamine)

Raudteeinsener, tase 6 (uuendus)

Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 (uuendus)

Volitatud raudteeinsener, tase 8 (uuendus)

Vara ja Isikukaitse

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (muudatus)

Turvasüsteemide tehnik, tase 5 (muudatus)

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 (muudatus)

Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 (uuendus)

Kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 (uuendus)

Päästeinspektor, tase 5 (uuendus)

Tuleohutusspetsialist, tase 5 (uuendus)

Tuleohutusekspert, tase 6 (uuendus)

Demineerija EOD1, tase 4 (uuendus)

Demineerija EOD2, tase 4 (uuendus)

Demineerija EOD3, tase 5 (uuendus)

Pommitehnik EOD3+, tase 5 (uuendus)

Demineerimisinstruktor, tase 6 (uuendus)

Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Sekretär, tase 5 (uuendus)

Juhiabi, tase 6 (uuendus)

Raamatupidaja, tase 5 (uuendus)

Vanemraamatupidaja, tase 6 (uuendus)

Juhtivraamatupidaja, tase 7 (uuendus)

Arhivaar, tase 6 (pikendamine)

Arhivaar, tase 7 (pikendamine)

Vaata 2016. aastal kinnitatud kutsestandardeid SIIT.