Skip to content
Home » Õpirände mõju ulatub isiklikust kogemusest palju kaugemale

Õpirände mõju ulatub isiklikust kogemusest palju kaugemale

Õpiränne aitab avardada rändesse mineja maailmapilti ja täita tema kogemuste pagasit, kuid kasu saavad ka võõrustajad – kohalikest üliõpilastest kuni riigini välja, selgus Europassi kommiku ettekannetest.

Lõppeva aasta “Europassi kommikute” sarja viimane veebikohtumine keskendus õpirände positiivsele mõjule nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil. Haridus- ja Noorteameti (HARNO) programmi Study in Estonia juht Eero Loonurm keskendus välisüliõpilaste kasuteguritele Eesti kõrghariduses aga ka majanduses. Kõrgema Kunstikooli Pallas välissuhete juht Riina Gendrikson tutvustas tudengite ja õppejõudude näitel, kuidas õpirände kommid mõjutavad pikemas perspektiivis üliõpilase isiklikku arengut ja karjääri ning ka õppetegevust ja valdkonda laiemalt.

Study in Estonia põhitegevus on välisüliõpilaste värbamine koostöös ülikoolidega. Lisaks töötatakse selle nimel, et välisriikides teataks Eesti olemasolust ning sellest, et Eestis pakutakse kõrgtasemel haridust. Oluline eesmärk on seegi, et andekad ja motiveeritud välismaalased jääksid siia pärast õpingute lõppu tööle.

Study in Estonia töö viljana on tasemeõppes õppivate välistudengite arv kümne aastaga viiekordistunud ning 2021/2022. õppeaasta seisuga õppis Eesti kõrgkoolides 5072 välistudengit. Kõige enam tullakse Eestisse Soomest, Venemaalt, Nigeeriast, Ukrainast ja Indiast, aga välistudengite seas on esindatud lausa 124 rahvust. Populaarseimad valdkonnad on ärindus, haldus ja õigus, seejärel humanitaaria ja kunstide valdkonna erialad.  

Eero Loonurme hinnangul on eri riikidest pärit välistudengite huvi Eesti kõrgkoolide vastu üks kõrghariduse kvaliteedi näitajaist. “Eesti kõrgkoolid ja nende õppekavad suudavad ligi tõmmata väga huvitava taustaga inimesi üle terve maailma,” rõhutas Loonurm. Näiteks õpivad Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti õppekaval tudengid USAst, Hollandist, Austraaliast. Estonian Business School’i juhtimisteaduste doktorantuuri tullakse nii Bangladeshist, Hollandist kui ka Hispaaniast. Keskkonnateadusi ja rakendusbioloogiat tullakse Eesti Maaülikooli õppima Brasiiliast, Portugalist ja Iraanist.

Välistudengid aitavad parendada Eesti kõrgkoolide akadeemilist kvaliteeti, hoida Eesti positsiooni rahvusvaheliselt kõrgharidusmaastikul ning võimaldavad rahvusvaheliste kontaktide loomist ka neil üliõpilastel, kes ise õpirändesse ei lähe.

Välistudengite panus Eesti majandusse

Akadeemilise kasuteguri kõrval saab välistudengitest rääkides välja tuua ka otsese mõju Eesti majandusele, kuigi võrreldes teiste riikidega pole meie sellele nii suurt tähelepanu pööranud. Loonurme sõnul aitavad välisüliõpilased muuhulgas kompenseerida Eesti üliõpilaste arvu jätkuvat langust ja saada rohkem väljakoolitatud inimesi siinsele tööturule.

2019/2020. õppeaastal jõudis Loonurme arvutuste kohaselt välisüliõpilaste kaudu Eesti majandusse üle 50 miljoni euro. Arvesse on võetud tudengite eluasemekulud, õppemaksud, töötamisega riigikassasse jäävad maksud, aga ka kulutused meelelahutusele ja Eesti-sisesele reisimisele. “Need on summad, mis mitte mingil juhul Eestisse ei jõuaks, kui meil poleks füüsiliselt kohapeal õppivaid välistudengeid,” toonitas Loonurm.

Erinevalt Eestist on mitmel pool välisriikides õpirände kasu tugevalt teadvustatud. Näiteks on Ameerika Ühendriikides välja arvutatud, et uue töökoha loob riigis keskmiselt kolm välisüliõpilast. Austraalia on aga võtnud riikliku suuna, millega innustatakse välisüliõpilasi õppima väljaspool Brisbane’i, Melbourne’i ja Sydney’it, sest välistudengite kasutegur peab ulatuma üle terve riigi.

Teistest põnevatest trendidest ja näidetest välistudengite majandusmõjust

mujal maailmas saab kuulata Eero Loonurme esitlusest

Õpirändaja isiklik kasu ja eneseareng

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas on peamine mobiilsusprogramm Erasmus ning välismaale minevate üliõpilaste protsendiga on Pallas Eesti kõrgkoolide esikolmikus. Lisaks on ligi 40% Pallase töötajatest käinud välislähetustel. Mida on õpirändes osalemine pallaslaste ellu toonud?

Töötajatele annab see võimaluse saada tagasisidet oma tööle, aitab õppida teiste riikide kõrgkoolide edulugudest ja väljakutsetest, rakendada erialast võõrkeeleoskust ja avardada oma maailmapilti.

Nii töötajatele kui ka üliõpilastele on õpiränne aga eelkõige võimalus inspiratsiooni kogumiseks. „Just kunstivaldkonna inimesele võib keskkonnavahetus pakkuda selle müstilise miski, mis toetab nende loomingulist avanemist,“ tõi Riina Gendrikson välja. “Ehk öeldakse tulevikus mõne meie vilistlase kohta, et need tööd on tehtud tema Hispaania või Pariisi perioodil.“

Välismaal õppimine või praktika sooritamine on suurepärane võimalus oma CV täiendamiseks, aga ka tööturul nõutud oskuste, nagu ajaplaneerimise, suhtlemis- ja meeskonnatööoskuse arendamiseks. Õpirändel saab koguda uusi erialaseid kontakte ning sedakaudu leida endale ka tulevasi kolleege.

Inspireerivad õpirände edulood

Pallase tekstiiliosakonnal tekkis pikaajaline koostöö, kui osakonnajuhataja professor Aet Ollisaar tutvus ühel rahvusvahelisel koolitusel Islandi kunstikooli tekstiiliosakonna juhatajaga. Islandi tekstiilikunstnik osales väliseksperdina Pallase lõputööde hindamiskomisjonis ja pärast seda sai üks üliõpilane võimaluse minna tema ateljeesse praktikale. Lisaks soovitas ta Pallase üliõpilastel osa võtta New Yorgis toimuvast ülemaailmsest tekstiilitudengite preemia konkursist. “Meie üliõpilased on jõudnud sellel konkursil finaali kahel aastal, mis on tekstiilivaldkonna üliõpilaste jaoks tippsaavutus,” ütles Gendrikson.

Õpiränne võib olla elu muutev samm, mis aitab avastada enda karjäärisuuna. Näiteks mööbliosakonna üliõpilane Karoliine Bürkland käis vahetusüliõpilasena Soomes, kus hakkas huvi tundma plastmasside konserveerimise vastu, millega Eestis veel tol ajal ei tegeletud. Täna töötab Karoliine Eesti Rahva Muuseumis konservaatorina, on andnud välja raamatu plastmasside konserveerimisest ja on Eestis selle valdkonna pioneer.  

Vaata Riina Gendriksoni esitluse slaide,

 et tutvuda teiste Pallase õpirände edulugudega

Karoliine Bürkland

Kuidas Europass toetab õpirännet ja enesearengut? Europass toetab õpirännet ja enesearengut, pakkudes kasutajale turvalist ja tasuta e-portfooliot, kuhu saab lisada kõik vajalikud tõendid ja tunnistused.

Europassi konto omanikele pakub portaal töö- ja õpivõimalusi üle Euroopa. Keskkonnast saab soovi korral ka taotlusi välja saata, hallata ja arhiveerida.

Uuri lähemalt Europassi portaalist

Artikli autor: Doris-Marii Maxwell, SA Kutsekoda

Skip to content