Skip to content
Home » Ootame Sinu tagasisidet Eesti kvalifikatsiooniraamistiku arendusele

Ootame Sinu tagasisidet Eesti kvalifikatsiooniraamistiku arendusele

 

EKR-i ja selle sidustamist EQF-ga tutvustava aruteludokumendi kokkuvõte esitati 19. novembril 2009 toimunud ESF programmi „Kutsete süsteemi arendamine” teavituskonverentsil „Kvalifikatsioonid uude raami?!”.  Selle dokumendi täiendamise tulemusena peaks tekkima lõpparuanne, mis on aluseks EKR-i EQF-ga sidustamise kvaliteedi välishindamisel.

Aruteludokument on koostatud Kutsekoja poolt koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et tutvustada loodavat Eesti kvalifikatsiooniraamistikku. Aruteludokumendi kokkuvõtte iga peatüki lõpus oleme välja toonud küsimused, mis ei ole tänaseks leidnud ühiselt kokku lepitud vastuseid. Palume teie tagasisidet nii dokumendi sisule kui ka esitatud küsimustele.

Aruteludokumendi saab avad siit Eesti kvalifikatsiooniraamistik ja sidustamine Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga: aruteludokumendi kokkuvõte

Ootame Teie ettepanekuid e-postile milja@kutsekoda.ee.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2010. a.

Skip to content