Skip to content
Home » Ootame arvamusi teedeehitaja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi teedeehitaja kutsestandardi kavandile

Kutsekoda ootab 2. detsembrini arvamusi ja tagasisidet teedeehitaja, tase 4 uuendatud kutsestandardi kavandile.

Kutsestandardi muudatused on tehnilised ja sisulised. Vajalik on analüüsida ka kutsestandardi alusel koostatud õppekava muutmise vajadust.

Tehnilised muudatused on tingitud kutsestandardi vormi muutumisest. Läbivalt on ajakohastatud kogu kutsestandardis olev teave, sh sõnastatud tulevikuoskused.

Sisulised muudatused

Muudetud on mõningate kompetentside nimetusi, nt „Mullatööde tegemine“ asendati „Pinnasetööde tegemine“, kuna kompetents on laiem kui üksnes mullatööde tegemine.

Ära on jäetud ära kompetents „Troppimistööd“, kuna see ei ole eraldiolevalt vajalik ning asendatakse üldises sõnastuse üldoskuste juures.

Ära on jäetud kompetents „Liikur- ja teedeehitusmasinate juhtimine, seadmete ja tööriistade hooldamine ning remontimine“, kuna see ei ole eraldiseisvalt vajalik ja on sisse kirjutatud teistesse kompetentsidesse.

Tutvu kutsestandardi kavandiga:

Arvamusi ja tagasisidet ootame hiljemalt 2. detsembril 2021 e-posti aadressil maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Skip to content