Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja tööjuhi kutsestandardi arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja tööjuhi kutsestandardi arvamusküsitluse

Valminud on tööjuht, tase 5 kutsestandardi kavand.

Peamised muudatused kutsestandardis

  1. Kutsestandardi esilehel olevasse tabelisse, kutsestandardi osadesse A1, A2, B1 on tehtud muudatused seoses spetsialiseerumiste loetelu muutmisega ning edaspidi on viis spetsialiseerumist.
  2. Täidetud on kutsestandardi osa A6 “Tulevikuoskused”, mille aluseks on võetud OSKA valdkonna aruanne, mida on korrigeeritud töörühma liikmete poolt. Muudatus on tingitud kutsestandardi vormi muutumisest.
  3. Kompetentside tegevusnäitajate juures olevate teadmiste juurest on eemaldatud teadmised, mis on kutset läbivad ning viidud kutsestandardi ossa B2 “Üldoskused”. Lisaks on osa B2 läbivalt ajakohastatud.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 31. detsembriks 2020 e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee

Vaata ka:

Lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused

Lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala

Skip to content