Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks tisleri, puidupingitöölise ja puidutöötlemise CNC masina operaatori kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks tisleri, puidupingitöölise ja puidutöötlemise CNC masina operaatori kutsetele

 Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi tisleri, puidupingitöölise ja puidutöötlemise CNC masina operaatori kutsetele kutse andja leidmiseks.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 09. september 2016.

 

AVALIK KONKURSS TISLERI, PUIDUPINGITÖÖLISE JA PUIDUTÖÖTLEMISE CNC MASINA OPERAATORI KUTSETELE KUTSE ANDJA VALIMISEKS  

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi tisleri, puidupingitöölise ja puidutöötlemise CNC masina operaatori kutsetele kutse andja leidmiseks.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused:
1.    Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele
2.    Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid
3.    Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud
4.    Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi
5.    Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

 

Tisleri, puidupingitöölise ja puidutöötlemise CNC masina operaatori kutsete kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

 

Märkus: konkursi tingimused kutseõppeasutuse lõpetajatele kehtestatud tasu piirmäära osas võivad konkursi kestel muutuda.

 

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT. (Juhend koos linkidega)

 

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale
·      eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
·      paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 TALLINN, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

 

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

 

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 09. september 2016.

 

 

Skip to content