Skip to content
Home » Kutseeksami keelt puudutav keeleseaduse muudatus

Kutseeksami keelt puudutav keeleseaduse muudatus

Alates 01.07.2011 hakkab kehtima uus keeleseadus, mis sätestab: eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isik, kes on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab kutsetunnistusel märgitud kutsealal.

See informatsioon kantakse edaspidi iga isiku kohta ka kutseregistrisse.
Skip to content