Skip to content
Home » Kutse andjad said käepäraseid nippe kodulehe korrastamiseks

Kutse andjad said käepäraseid nippe kodulehe korrastamiseks

Kutse andjad peavad tagama vajaliku info olemasolu oma kodulehel, kuid infost üksi ei piisa, kui seda on keeruline leida või raske tarbida. Mõttekoja kohtumisest sündinud õppematerjal aitab kutse andjatel ise lehe kasutajamugavust suurendada.

Kasutajasõbralik koduleht on loogiliselt struktureeritud, lihtsasti navigeeritav ja kompaktne ning selle saavutamiseks on mõndagi, mida ise ära teha. Tasub vaid teada, mis on ohukohad ja kuidas neid vältida. Kõige aluseks on kolm etappi: külastaja kaardistamine, info töötlemine ja viimaks kujundamine. Allpool on välja toodud peamised mõtteterad õppematerjalist, slaidiesitlus ning kõike lähemalt avav video.

Külastaja kaardistamine

 • Mõtle, kes sinu lehte külastab ja millistele küsimustele ta vastuseid võib otsida. Pane need küsimused kirja.

Info töötlemine

 • Liigita kogu olemasolev informatsioon sobiva küsimuse alla. Iga küsimuse all koonda võimalikud korduvad mõtted üheks tervikuks.
 • Korrasta tekst, kasutades lihtsaid sõnu ja lühikesi lauseid.
 • Asenda küsimused pealkirjadega võimalikult täpselt, lähtudes sisust. Pikema teksti puhul kasuta alapealkirju või too olulised mõtted pealkirja all välja rõhutatud punktidena.

Pealkirjastamine ja liigendamine aitab vabaneda tekstiseinast, mis võib panna külastaja lehelt lahkuma. Tänapäeva infomüras on keskendumisvõime langenud ja pikka teksti ei jaksata lugeda. Lisaks ei saa külastaja kiiret ülevaadet, kas tekstimass sisaldab teda huvitavat teavet.

 • Loo hierarhia, mõeldes, mis on olulisem, mis vähemoluline, mis võrdne. Nii saad panna paika, millises järjekorras infot kuvada. Kui mõni teema hargneb võrdse olulisusega ühikuteks, siis tasub mõelda horisontaalsele lahendusele.  

Läbimõeldud liigendus kiirendab parasjagu huvipakkuva sisu leidmist.

Kujundamine

 • Font. Teksti kujundamist alusta fondi valimisega. Veebis sobivad selleks paremini nn sabata tähed ehk sans-serif.
 • Tähesuurus. Sisuteksti tähesuuruse valimiseks kasuta pikemat lõiku ja hinda, millises suuruses on valitud fonti kõige mugavam lugeda. Pealkiri tee sellest kaks korda ja alapealkiri 1,5 korda suuremana.
 • Täheraskus. Tekstiosa või ka pealkirjade rõhutamiseks täheraskusega jäta üks aste vahele ja kasuta ülejärgmist. St, kui sisutekst on regular, siis rõhutamiseks jäta vahele semibold / medium ja kasuta bold’i; kui sisutekst on light, siis jäta vahele regular ja kasuta semibold / medium jne.

Need põhimõtted tagavad piisava erinevuse tekstis, et silma haaraks olulist kiirelt.

 • Värve valides tuleb lähtuda kontrastist – iga kuvar ja silmapaar on erinev. Kontrollimiseks võib kasutada abi >
 • Olulise või abistava informatsioonina võib kasutada ikoone, infograafikat jmt.
 • Linke võib lisada teksti sisse, aga ka eraldi nupuna, mis haarab kiirelt pilgu. Teatud linke tasub seadistada avanema uue aknas.  
Skip to content