Skip to content
Home » Arvamusküsitlus puidutöötleja kutsestandardi kavandile

Arvamusküsitlus puidutöötleja kutsestandardi kavandile

Valminud on puidutöötleja, tase 3 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet.

Kolmanda taseme puidutöötleja puhul on tegu üldise ettevalmistusega töölisega erinevate puidutöötlusettevõtete abi- ja põhitööprotsessides. Näiteks sae-, höövli-, spooni-, vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstuses, sh pehme mööbli tööstuses, puitmaju tootvates ettevõtetes ja mujal.

Kutsestandardi kavandi koostamine toimus aprillist augustini ning sellele eelnes analüüs puiduvaldkonnas tehtavatest töödest.

Kutsestandardi väljatöötamise töörühma kuulusid valdkonna erialaliitude, haridusasutuste ja ettevõtete esindajad.

Kutsestandardi kavand tutvumiseks: puidutöötleja, tase 3.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 13. septembril 2021 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Skip to content