Skip to content
Home » Algab konkurss kutse andjate tunnustamiseks

Algab konkurss kutse andjate tunnustamiseks

Kutsekoda kuulutab välja konkursi “Tunnustatud kutse andja 2021: Digipööraja“.

Sel aastal tunnustab Kutsekoda kvaliteedimärgiga neid kutse andjaid, kes on kasutusele võtnud nutikaid digilahendusi ning läbi selle tõhustanud kutse andmist.

Konkursiga tahame esile tuua kutse andjaid, kes on oma tegevusega teistele eeskujuks.

Kandidatuuri esitamine

Oma kandidatuuri on oodatud esitama kõik konkursiga valitud kutse andjad.

Kandideerimiseks palume 27. septembriks 2021 vastata kahele küsimusele, mis asuvad SIIN.

Kandidaatide seast valib kvaliteedimärgi pälvijad välja Kutsekoda. Kvaliteedimärgid antakse üle 17. novembril Kutsekoja 20. aastapäeva vastuvõtul, mis järgneb tulevikutrendide konverentsile.

Kutsekoda algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni 2016. aastal. Seejuures tuuakse igal tunnustamisel välja erinev aspekt kutse andmise protsessis.

Viimasel, 2019. a konkursil oli selleks kutse hindamise korraldamine. Tunnustuse “Eeskujulik hindamise korraldaja” pälvisid: Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Spaaliit, Eesti Turvaettevõtete Liit, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus.  

Varsemate aastate tunnustused ja kvaliteedimärgi statuudi leiad SIIT.

Lisainfo e-posti aadressil kutsekoda@kutsekoda.ee.

Skip to content